Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2009

lotus GI

1) Chúng không chứa các hóa chất tổng hợp độc hại

2) Sản phẩm làm với nguyên liệu tự nhiên rẻ hơn

3) Chúng thường tốt hơn cả mỹ phẩm mua

4) Chúng ta biết rõ có những gì trong sản phẩm chúng ta làm

5) Tự chế đồ để chăm sóc sắc đẹp với nguyên liệu tự nhiên là một cách bảo vệ môi trường và bảo vệ động vật (nhiểu hãng dùng mỡ động vật để chế biến sản phẩm)

6) Do người làm biết rõ làn da của mình nên có thể làm những đồ hợp với da.

7) Tự làm đồ chăm sóc sắc đẹp là một hoạt động bổ ích và sáng tạo

8 ) Làm và sử dụng đồ tự chế đem lại cảm giác hài lòng vì đó là “công sức” của mình  😉

Advertisements

Read Full Post »