Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2010

 

Nếu bạn nào còn thắc mắc vì sao mình tự làm mỹ phẩm hay vì sao nên dùng đồ sạch, câu trả lời nằm ở trong bộ phim dưới đây:

http://storyofstuff.org/cosmetics/

 

Advertisements

Read Full Post »

 

http://storyofstuff.org/bottledwater/

 

Read Full Post »