Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2010

good luck

 

 Một chiếc áo sơ mi bằng cô-tông cần:

100 gr thuốc trừ sâu

2 000 đến 3 000 lít nước

khoảng 10 chất hóa học khác nhau (vd: phẩm màu)

và 15 000 đến 20 000 km vận chuyển trước khi nằm trong tủ quần áo của bạn

Xin hãy biết rằng tất cả các sản phẩm bạn tiêu thụ đều có ảnh hưởng to lớn đến Môi trường.

 

good luck

Advertisements

Read Full Post »